Anna meidän etsiä komponentit maailmalta

Maksuton Sourcing komponenttien hakupalvelu

 

LED Coolers

 

REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Eiab Finland Oy , Aputoiminimi: Suomen Ledtuote
Y-tunnus 0601673-2 / FI06016732
Leskenlehdenkuja 9
01150 Söderkulla, FINLAND

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Birgit Blom +358 50 436 0633
eiab@eiab.fi

3. Rekisterin nimi
Eiab Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Eiab Finland Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yritysten suoramarkkinoinnissa, myynneissä ja muissa samankaltaisissa kohteissa esim markkinatutkimus

5. Rekisterin tietosisältö
• Henkilön nimi
• Sähköpostiosoite
• Yrityksen nimi ja Y-tunnus
• Yrityksen postiosoite
• Yrityksen puhelinnumero
• Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin yllä mainittu tietosisältö saadaan Eiab Finland Oy:n omasta toiminnasta, asiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja myös julkisista sekä kaupallisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään infomateriaalin lähettämiseen ja mainostarkoituksiimme ainoastaan Eiab Finland Oy:n toimesta. Emme jaa mitään tietoa kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta palveluntarjoajia, jotka toimivat puolestamme tai joiden puolesta toimimme. Tiedot rekisteristä hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus myös tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Pyynnöt tietojen hävittämisestä tai tarkistamisesta tulee osoittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan markkinointitarkoituksissa luovuttaa henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:N tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu luvattomalta käytöltä. Rekisteri on vain sellaisten henkilöiden käytettävissä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterimerkintöjen käsittelyä. Rekisteri on suojattu salasanalla.